Zásady ochrany osobných údajov

REWIND.sk berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a drží sa striktne právnych pravidiel a predpisov o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú zhromažďované na týchto stránkach iba na technické účely. V žiadnom prípade nebudú dáta predané alebo inak prevedený na tretie osoby.

Nasledujúce vyhlásenie vám dá prehľad o tom, ako zabezpečujeme túto ochranu, aký typ dát je zhromažďovaný a za akým účelom.

Spracovanie dát na týchto stránkach

REWIND.sk automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám váš prehliadač odosiela na svojom serveri Log Files. Jedná sa o:

Typ prehliadača / verzia
Použitý operačný systém
Odkaz URL (predtým navštívená stránka)
Názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa)
Čas požiadavky servera.

Tieto údaje nie sú pre REWIND.sk prideliteľné žiadnej konkrétnej osobe.
Zlučovanie týchto dát s inými dátovými zdrojmi nebudú vykonané. Údaje budú vymazané po štatistickom vyhodnotení.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

REWIND.sk zabezpečuje vaše osobné informácie proti neautorizovanému prístupu, použitiu alebo zverejneniu. REWIND.sk zaistí, že Vaše osobné údaje, ktoré uložíte na počítačovom serveri sa nachádzajú v bezpečnom, kontrolovanom prostredí chránenom proti neautorizovanému prístupu.

Vezmite prosím na vedomie, že osobné údaje, ktoré zverejňujete na verejne prístupných miestach môžu byť zozbierané a zneužité inými používateľmi.

Zverejnenie vašich informácií

REWIND.sk neposkytne vaše osobné informácie žiadnej tretej strane pokiaľ nebudú potrebné v obchodnom styku. Sprostredkované dáta sú obmedzené na nevyhnutné minimum. V prípade, že REWIND.sk bude právne alebo z rozhodnutia súdu k tomu zaviazané, budeme zdieľať svoje údaje iba s oprávnenými štátnymi inštitúciami a úradmi.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

REWIND.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto bezpečnostných a ochranných opatrení ak je to potrebné z dôvodu technologického vývoja. V týchto prípadoch budeme aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu venujte prosím pozornosť našej vždy najaktuálnejšej verzii politiky ochrany súkromia.

Deti

Osoby mladšie ako 18 rokov bez súhlasu rodičov alebo opatrovníkov by nemali poskytovať žiadne osobné údaje. Nepožadujeme a nezbierame osobné údaje od detí a mladistvých a neodovzdávame ich tretím stranám.

Cookies


Webowé stránky používajú na niektorých miestach tzv cookies. Tieto slúžia na to, aby naše služby boli viac užívateľsky priateľské, efektívne a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači a ktoré váš prehliadač ukladá. Väčšina cookies, ktoré sa pouźívajú, sú „session-cookies“. Tie sa automaticky mažú po vašej návšteve. Cookies nespôsobujú na vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

Právo na získanie informácii

Vždy máte právo na získanie informácii týkajúcich sa vašich osobných údajov, ich pôvodu a určenia  ako aj účelu spracovania dát. Informácie o uložených dátach môžu byť vyžiadané na info@rewind.sk.

Registrácia

Pri registrácií  na našej stránke od vás potrebujeme vašu e-mailovú adresu, meno, používateľské meno a taktiež heslo, ktoré si sami určíte. Taktiež dobrovoľne môžete zadať popis vášho profilu, profilovú fotografiu, titulnú fotografiu atď. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie všetkých služieb na našej stránke.

Osobné údaje

Taktiež na stránke môžu byť uchovávané aj iné osobné údaje a to online identifikátory osôb medzi ktoré patrí: IP adresa, cookies alebo identifikátory mobilných telefónov.

Newsletter

Ak sa prihlásite k odberu newsletteru, automaticky súhlasíte s ďalším spracovaním údajov ako je napríklad e-mailová adresa a meno. Na vašu e-mailovú adresu, ktorú zadáte vám budeme posielať tie najlepšie novinky z našej stránky. Nepôjde však o žiadny spam a odber noviniek budete môcť kedykoľvek zrušiť.

Poskytovanie údajov

Údaje o vašej osobe, ktoré spracúvame na našej internetovej stránke nikdy nesprístupňujeme tretej strane. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú osoby poskytujúce cloudové služby. Taktiež súhlasíte s tým, že vaše príspevky na webe (články, obrázky, kvízy,hlasovania…) môžu byť tiež zhromažďované internetovými vyhľadávačmi. Taktiež súhlasíte s tým, že vaše príspevky na našej internetovej stránke rewind.sk môžeme voľne zdieľať na našich stránkach na sociálnych sieťach.

Súťaže

Pri našich súťažiach, kde vždy hráte o skvelé ceny je taktiež neoddeliteľnou súčasťou spracúvanie vašich údajov. Ak vyhráte niektorú z našich súťaží budeme od vás potrebovať minimálne meno a adresu. Tieto údaje budú môcť byť poskytnuté tretím stranám, ktoré vám odosielajú ceny. Vaše údaje však nebudeme držať dlhšie ako 14 dní.

Naša zodpovednosť

Na našom webe môžeš verejne uverejňovať svoje osobné údaje ako aj príspevky (kvízy, články, hlasovania, fotografie). Tieto údaje a príspevky ktoré zadáte resp. vytvoríte budú prístupné aj verejnosti a tak nemáme žiadnu zodpovednosť za to, keď iná osoba bude používať vaše údaje alebo príspevky.

V našich článkoch nájdete odkazy aj na iné webové stránky. Naša internetová stránka nenesie žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov a súkromia alebo obsah na týchto stránkach. Taktiež sa môže stať, že v správach na našom webe dostanete nevhodnú správu. Za žiadne správy na našom webe nenesieme zodpovednosť.

Ďalšie informácie

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme kedykoľvek k dispozícii odpovedať na vaše otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Ak máte nejaké otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto vyhlásení, alebo ak chcete získať viac informácií, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na info@rewind.sk.