Zásady ochrany osobných údajov
REWIND.sk berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a drží sa striktne právnych pravidiel a predpisov o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú zhromažďované na týchto stránkach iba na technické účely. V žiadnom prípade nebudú dáta predané alebo inak prevedený na tretie osoby.

Nasledujúce vyhlásenie vám dá prehľad o tom, ako zabezpečujeme túto ochranu, aký typ dát je zhromažďovaný a za akým účelom.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Kto sme?
Sme zábavná mediálna platforma, ktorú prevádzkuje spoločnosť moonlight group, s. r. o. so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO NEVIEM, zapísané v Registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. SVS-OVR1-2017/039325.

Spracúvaním Vašich osobných údajov sme vo vlastnom mene poverili tím ľudí, s ktorými spolupracujeme, ako aj osoby, ktoré nám poskytujú služby v súvislosti s prevádzkou webovej stránky, tzv. sprostredkovateľov. Na zabezpečenie správneho fungovania tejto stránky môžu byť Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené aj ďalším poskytovateľom služieb. Zoznam všetkých sprostredkovateľov a ostatných príjemcov je uvedený na našej webovej stránke, na tomto linku.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami.

 

Spracovanie dát na týchto stránkach
REWIND.sk automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám váš prehliadač odosiela na svojom serveri Log Files. Jedná sa o:

Typ prehliadača / verzia
Použitý operačný systém
Odkaz URL (predtým navštívená stránka)
Názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa)
Čas požiadavky servera.

Tieto údaje nie sú pre REWIND.sk prideliteľné žiadnej konkrétnej osobe.
Zlučovanie týchto dát s inými dátovými zdrojmi nebudú vykonané. Údaje budú vymazané po štatistickom vyhodnotení.

Bezpečnosť vašich osobných údajov
REWIND.sk zabezpečuje vaše osobné informácie proti neautorizovanému prístupu, použitiu alebo zverejneniu. REWIND.sk zaistí, že Vaše osobné údaje, ktoré uložíte na počítačovom serveri sa nachádzajú v bezpečnom, kontrolovanom prostredí chránenom proti neautorizovanému prístupu.

Vezmite prosím na vedomie, že osobné údaje, ktoré zverejňujete na verejne prístupných miestach môžu byť zozbierané a zneužité inými používateľmi.

Zverejnenie vašich informácií
REWIND.sk neposkytne vaše osobné informácie žiadnej tretej strane pokiaľ nebudú potrebné v obchodnom styku. Sprostredkované dáta sú obmedzené na nevyhnutné minimum. V prípade že REWIND.sk bude právne alebo z rozhodnutia súdu k tomu zaviazané, budeme zdieľať svoje údaje iba s oprávnenými štátnymi inštitúciami a úradmi.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov
REWIND.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto bezpečnostných a ochranných opatrení ak je to potrebné z dôvodu technologického vývoja. V týchto prípadoch budeme aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu venujte prosím pozornosť našej vždy najaktuálnejšej verzii politiky ochrany súkromia.

Deti
Osoby mladšie ako 18 rokov bez súhlasu rodičov alebo opatrovníkov by nemali poskytovať žiadne osobné údaje. Nepožadujeme a nezbierame osobné údaje od detí a mladistvých a neodovzdávame ich tretím stranám.

Cookies
Webové stránky používajú na niektorých miestach tzv cookies. Tieto slúžia na to, aby naše služby boli viac užívateľsky priateľské, efektívne a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači a ktoré váš prehliadač ukladá. Väčšina cookies, ktoré sa pouźívajú, sú „session-cookies“. Tie sa automaticky mažú po vašej návšteve. Cookies nespôsobujú na vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

Právo na získanie informácii
Vždy máte právo na získanie informácii týkajúcich sa vašich osobných údajov, ich pôvodu a určenia  ako aj účelu spracovania dát. Informácie o uložených dátach môžu byť vyžiadané na gdpr@rewind.sk.

Ďalšie informácie
Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme kedykoľvek k dispozícii odpovedať na vaše otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Ak máte nejaké otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto vyhlásení, alebo ak chcete získať viac informácií, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na gdpr@rewind.sk.